CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
21/01/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 30/03/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác