CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
05/01/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/03/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác