CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
39/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
31/12/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác