CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
38/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
30/12/2020
Người ký:
Vũ Đức Đam
Trích yếu:
Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác