CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
36/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
19/12/2020
Người ký:
Trịnh Đình Dũng
Trích yếu:
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 30/12/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác