CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
34/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
26/11/2020
Người ký:
Trịnh Đình Dũng
Trích yếu:
Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/01/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác