CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
33/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
12/11/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 31/12/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác