CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
32/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
19/10/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác