CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
29/09/2020
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 29/09/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác