Văn bản do UBND huyện Phú Vang ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2016/QĐ-UBND 05/04/2016 Về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
09/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
08/2015/QĐ-UBND 03/12/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Vang
07/2015/QĐ-UBND 29/09/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
06/2015/QĐ-UBND 07/08/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
05/2015/QĐ-UBND 07/08/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
04/2015/QĐ-UBND 07/08/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện
03/2015/QĐ-UBND 07/08/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
02/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân huyện và nơi Tiếp công dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
03/2014/CT-UBND 18/04/2014 Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Vang
02/2014/CT-UBND 26/03/2014 Về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014.
01/2014/CT-UBND 09/01/2014 Về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang
01/2014/CT-UBND 09/01/2014 Về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang
05/2013/CT-UBND 25/12/2013 Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ và năm 2014.
03/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc Ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện
03/2013/CT-UBND 16/05/2013 Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
02/2013/CT-UBND 05/01/2013 Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện
01/2013/QĐ-UBND 05/01/2013 Về việc ban hành qui định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2013.
01/2013/CT-UBND 05/01/2013 Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
01/2012/CT-UBND 10/08/2012 Về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn
01/2012/CT-UBND 19/04/2012 Về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Phú Vang
03/2011/CT-UBND 19/12/2011 Về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện
05/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của huyện.
4977/2011/QĐ-UBND 12/07/2011 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2011-2016.
02/2011/CT-UBND 14/06/2011 Về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện
03/2011/QĐ-UBND 14/04/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Phú Vang
01/2011/QĐ-UBND 07/03/2011 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện
30/2010/CT-UBND 31/12/2010 Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện
31/2010/CT-UBND 31/12/2010 Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011
5209/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xác định giá trị tài liệu huyện Phú Vang
Tổng cộng75
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị