Văn bản do UBND huyện Phú Lộc ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2019/QĐ-UBND 29/03/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
17/2016/QĐ-UBND 15/11/2016 Ban hành quy định về quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lộc.
16/2016/QĐ-UBND 09/11/2016 Ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc
13/2016/QĐ-UBND 03/08/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc.
10/2016/CT-UBND 16/06/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc.
13/2015/CT-UBND 24/11/2015 Về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện
06/2015/QĐ-UBND 13/05/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
05/2015/QĐ-UBND 21/04/2015 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
01/2015/CT-UBND 17/03/2015 Về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015 trên địa bàn huyện
09/2014/QĐ-UBND 17/10/2014 Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân
07/2014/QĐ-UBND 14/04/2014 Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc
06/2014/QĐ-UBND 14/04/2014 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
05/2014/CT-UBND 11/04/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý nghề nuôi hàu trên đầm Lăng Cô, huyện Phú Lộc
04/2014/CT-UBND 11/04/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc
03/2014/QĐ-UBND 27/03/2014 Ban hành quy định về phân công, phân cấp tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc.
02/2014/CT-UBND 26/03/2014 Về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
01/2014/CT-UBND 15/01/2014 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nuôi tôm chân trắng trên đầm phá huyện Phú Lộc
08/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Về việc quy định mức hỗ trợ đối với các công trình áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
02/0213/QĐ-UBND 21/01/2013 Về việc bàn hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ dân phòng trên địa bàn huyện
01/2012/CT-UBND 07/01/2013 Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Lộc
14/2012/CT-UBND 27/12/2012 Về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2012.
12/2012/CT-UBND 07/12/2012 V/v tăng cường quản lý nghề nò sáo trên đầm phá Cầu Hai
10/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 V/v ban hành quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Lộc
1547/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Về việc thành lập Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc trên Internet
07/2012/CT-UBND 14/03/2012 Về việc răng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
133/2012/QĐ-UBND 31/01/2012 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề Phú Lộc.
5195/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ
25/2011/CT-UBND 31/10/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.
Tổng cộng78
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị