Văn bản do UBND huyện Nam Đông ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông
06/2016/QĐ-UBND 07/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
05/2016/QĐ-UBND 31/08/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
04/2016/QĐ-UBND 05/07/2016 Ban hành Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
03/2016/QĐ-UBND 25/04/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
02/2016/QĐ-UBND 17/03/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện
05/2015/QĐ-UBND 17/11/2015 Ban hành Quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
04/2015/QĐ-UBND 21/09/2015 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông
03/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông
02/2015/QĐ-UBND 10/06/2015 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông
02/2015/CT-UBND 12/05/2015 Về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
01/2015/QĐ-UBND 04/05/2015 Về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông
01/2015/CT-UBND 27/01/2015 Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng
04/2014/QĐ-UBND 09/09/2014 Về việc quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông
03/2014/QĐ-UBND 09/09/2014 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện
02/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Về việc Ban hành Nội quy làm việc của cơ quan UBND huyện.
01/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đông
02/2014/CT-UBND 28/02/2014 Về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
01/2014/CT-UBND 21/01/2014 Về việc tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2014.
18/2013/CT-UBND 26/12/2013 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các Lễ hội năm 2014.
17/2013/CT-UBND 26/12/2013 Về việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí
05/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư-lưu trữ của các cơ quan
07/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Nam Đông
06/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4năm 2013 của UBND huyện về việc tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các Hội có tính chất đặc thù
04/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện
03/2013/QĐ-UBND 07/10/2013 Về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư các hạng mục phát triển sản xuất từ nguồn vốn xây dựng nông thôn
02/2013/QĐ-UBND 20/05/2013 Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện Nam Đông
01/2013/QĐ-UBND 16/04/2013 Về việc tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các Hội có tính chất đặc thù
08/2013/CT-UBND 29/03/2013 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013
02/2013/CT-UBND 02/01/2013 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông
Tổng cộng118
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị