CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
14/09/2015
Người ký:
Phan Văn Thông
Trích yếu:
Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 21/09/2015
Tải file đính kèm:
Văn bản bị thay thế:
1498/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. +
Số văn bản 1498/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2014
Người ký Phan Văn Thông
Trích yếu Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Cơ quan ban hành UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 21/09/2015
Tải file đính kèm
Các văn bản khác