CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
22/01/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2007
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác