CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2356/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
19/12/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ở huyện Hương Thuỷ
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác