CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
627/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/10/2010
Người ký:
Phan Văn Thông
Trích yếu:
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện tại Quyết định số 2321/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND huyện Hương Thủy.
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác