CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2582/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
14/11/2006
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc Trung học huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác