CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
18/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
26/10/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2007
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác