CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1990/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
31/10/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá thông tin - thể dục thể thao và bảo vệ môi trường sinh thái huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác