CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
22/03/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác