CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2629/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
18/11/2011
Người ký:
Phan Văn Thông
Trích yếu:
Về việc Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2011-2016.
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác