CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
25/12/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác