CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2645/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
24/11/2011
Người ký:
Phan Văn Thông
Trích yếu:
Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác