CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2008/CT-UBND
Ngày ban hành:
16/01/2008
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác