CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
08/01/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân số - gia đình & trẻ em trên địa bàn huyện năm 2007
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác