CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
09/01/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác