CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
26/03/2007
Người ký:
Lê Văn Chung
Trích yếu:
Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác