CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1170/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
09/05/2013
Người ký:
Phan Văn Thông
Trích yếu:
Về việc bần hành Quy chế phối hợp hoạt dộng giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Hội cựu chiến binh thị xã
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2013
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác