CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2007/CT-UBND
Ngày ban hành:
30/05/2007
Người ký:
Nguyễn Hữu Dũng
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra
Cơ quan ban hành:
UBND thị xã Hương Thủy
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác