Văn bản do UBND thị xã Hương Thủy ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2015/QĐ-UBND 14/09/2015 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1498/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
1170/2013/QĐ-UBND 09/05/2013 Về việc bần hành Quy chế phối hợp hoạt dộng giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Hội cựu chiến binh thị xã
2645/2011/QĐ-UBND 24/11/2011 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy
2629/2011/QĐ-UBND 18/11/2011 Về việc Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2011-2016.
627/2010/QĐ-UBND 04/10/2010 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện tại Quyết định số 2321/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND huyện Hương Thủy.
1085/2009/QĐ-UBND 17/11/2009 Ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thuỷ
17/2008/CT-UBND 28/05/2008 Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt đi qua địa bàn huyện
15/2008/CT-UBND 14/04/2008 Về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2008
05/2008/CT-UBND 24/01/2008 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật
01/2008/CT-UBND 16/01/2008 Về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008
2405/2007/QĐ-UBND 26/12/2007 Về việc quy định hệ số tính thuế nhà đất áp dụng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Thuỷ
24/2007/CT-UBND 25/12/2007 Về việc đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh
2356/2007/QĐ-UBND 19/12/2007 Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ở huyện Hương Thuỷ
23/2007/CT-UBND 14/12/2007 Về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tý 2008
1990/2007/QĐ-UBND 31/10/2007 Ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá thông tin - thể dục thể thao và bảo vệ môi trường sinh thái huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010
18/2007/CT-UBND 26/10/2007 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2007
14/2007/CT-UBND 09/08/2007 Về việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
13/2007/CT-UBND 26/07/2007 Về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế
12/2007/CT-UBND 30/05/2007 Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra
11/2007/CT-UBND 03/05/2007 Về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện
10/2007/CT-UBND 10/04/2007 Về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007
09/2007/CT-UBND 26/03/2007 Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy
08/2007/CT-UBND 22/03/2007 Về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế
03/2007/CT-UBND 22/01/2007 Về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2007
02/2007/CT-UBND 09/01/2007 Về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước
01/2007/CT-UBND 08/01/2007 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân số - gia đình & trẻ em trên địa bàn huyện năm 2007
2579/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hương Thủy thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Giai đoạn 2006-2009)
2583/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 Về việc phê duyệt Đề án giáo dục mầm non huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010
2582/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 Về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc Trung học huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010
Tổng cộng32
|< < 1 2 > >|
Hiển thị