CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
38/CT-UBND
Ngày ban hành:
21/11/2008
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về việc triển khai các biện pháp quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách 02 tháng cuối năm 2008
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác