CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/CT-UBND
Ngày ban hành:
18/06/2008
Người ký:
Phan Trọng Vinh
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác