CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/CT-UBND
Ngày ban hành:
31/08/2009
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác