CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
27/CT-UBND
Ngày ban hành:
11/07/2008
Người ký:
Nguyễn Đăng Thạnh
Trích yếu:
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ quá hạn vốn vay xóa đói giảm nghèo
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác