CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
368/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
24/03/2008
Người ký:
Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Về việc quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác