CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
135/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
02/02/2009
Người ký:
Phan Trọng Vinh
Trích yếu:
Về việc phân loại vị trí đất để tính thuế nhà, đất năm 2009
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác