CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2009/CT-UBND
Ngày ban hành:
11/02/2009
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2009
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác