CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2010/CT-UBND
Ngày ban hành:
11/01/2010
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác