CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
35/2008/CT-UBND
Ngày ban hành:
24/10/2008
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác