CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
26/2008/CT-UBND
Ngày ban hành:
11/07/2008
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ đô thị trên địa bàn thành phố.
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác