CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2010/CT-UBND
Ngày ban hành:
12/01/2010
Người ký:
Phan Trọng Vinh
Trích yếu:
Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác