CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
576/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
14/03/2009
Người ký:
Phan Trọng Vinh
Trích yếu:
Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Ngày có hiệu lực: 21/3/2009
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác