CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31/CT-UBND
Ngày ban hành:
13/08/2008
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
V/v tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác