CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/CT-UBND
Ngày ban hành:
07/05/2009
Người ký:
Lê Phước Hòa
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Huế
Phân loại:
Chỉ thị
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác