Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2023/QĐ-UBND 20/03/2023 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
581 /QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hoàng Ngọc tại khu vực đồi Trốc Voi, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy quản lý ( diện tích 97.786 m2)
579 /QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để quản lý khu đất xen ghép tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (diện tích 499 m2)
580 /QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để quản lý khu đất xen ghép tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang ( diện tích 811,5 m2)
102 /KH-UBND 17/03/2023 Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
05 /CT-UBND 16/03/2023 Về việc đẩy nhanh công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
568 /QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần xây dựng Vinh Hải thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (giai đoạn 1) tại khu vực Dòng, thôn Hòa An, xã Hương Thọ, thành phố Huế (diện tích 90.430,8 m2)
99/KH-UBND 16/03/2023 Thực hiện Chương trình cải cách tư pháp năm 2023
566 /QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ - 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
576 /QĐ-UBND 16/03/2023 Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
566 /QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ - 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
572 /QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để quản lý đối với khu đất xen ghép tại tổ 8, khu vực 5A, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế (diện tích 702,6 m2)
100/KH-UBND 16/03/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
570/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
567 /QĐ-UBND 15/03/2023 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2025 huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế
552 /QĐ-UBND 15/03/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộcphạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
542/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Trường Mầm non Quảng Công)
548/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 86 lô đất tại các khu dân cư xen ghép, khu quy hoạch trên địa bàn huyện Phú Lộc
545/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế
539/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Thuận Lộc)
14/2023/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc ban hành Quyết định quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
541/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn)
544/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Đông
537/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Trường THCS Đặng Tất)
550/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với Trường Mầm non Phong Chương I
532/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Trường Mầm non Xuân Dương)
547/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 164 lô đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
540/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Hương Giang)
535/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế
530/QĐ-UBND 14/03/2023 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Tổng cộng41587
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị