Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1254/QĐ-UBND 01/06/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế
27/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
185 /KH-UBND 26/05/2023 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
08 /CT-UBND 26/05/2023 Về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1203 /QĐ-UBND 26/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế
24/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
06/2023/TT-BKHCN 25/05/2023 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
1186/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàu Quyết Thủy tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc
80/KH-UBND 24/05/2023 Triển khai thực hiện thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1168/QĐ-UBND 24/05/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính năm 2022
1177 /QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1164/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1164 /QĐ-UBND 24/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1181 /QĐ-UBND 24/05/2023 V/v phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14/2023/QĐ-TTg 24/05/2023 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
191/KH-UBND 24/05/2023 Thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đếm năm 2030
1177/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2023/TT-BGTVT 24/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ
1166/QĐ-UBND 24/05/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và hoạt động Hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023
23/2023/QĐ-UBND 24/05/2023 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1160 /QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của BND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hừa hiên Huế
1162 /QĐ-UBND 23/05/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế)
1161 /QĐ-UBND 23/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1144/QĐ-UBND 22/05/2023 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
08/CT-UBND 22/05/2023 Về việc đẩy mạn tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉn Thừa Thiện Huế
1145/QĐ-UBND 22/05/2023 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
1146/QĐ-UBND 22/05/2023 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023-2024
13/2023/QĐ-TTg 22/05/2023 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
1147 /QĐ-UBND 22/05/2023 Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường để quản lý, để tổ chức đấu giá tại số 38 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế
Tổng cộng41995
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị