CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2213 /QĐ-XPHC
Ngày ban hành:
22/09/2023
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đế Vương Lăng Cô Hotel.
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/09/2023
Các văn bản khác