CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2212 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
22/09/2023
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/09/2023
Văn bản hết hiệu lực một phần:
770/QĐ-UBND 23/03/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ +
Số văn bản 770/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2020
Người ký Phan Thiên Định
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ ngày 16/10/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác