CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
2214 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
22/09/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Đông
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/09/2023
Các văn bản khác