CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
50/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
25/09/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/10/2023
Văn bản bị thay thế:
36/2021/QĐ-UBND 21/06/2021 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 36/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 06/10/2023
Tải file đính kèm
01/2023/QĐ-UBND 06/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Người ký Phan Quý Phương
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 06/10/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác